May 05

ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼

    ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਧੋਥੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸੱਤਵੇਂ  ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼   ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਵਿਰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਪਸੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਅੱਠਵੇਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ … Continue reading