ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ

Gallery

This gallery contains 71 photos.

ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ , ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ … Continue reading